Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:50 17.05.2021

Određene mjere zabrane osumnjičenoj Seni Hamzabegović

Sud Bosne i Hercegovine je, odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora osumnjičenoj Seni Hamzabegović, dana 13.5.2021. godine donio rješenje kojim je odbijen prijedlog Tužilaštva BiH, te su u odnosu na osumnjičenu Senu Hamzabegović određene mjere zabrane i to:

 

  • zabrana napuštanja boravišta propisana članom 126. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH) na način da se osumnjičenoj zabranjuje napuštanje grada Tuzle na čijem području ima prijavljeno prebivalište. Osumnjičena ne može napustiti grad Tuzlu bez prethodnog odobrenja Suda izuzev ukoliko ga napušta da bi se pojavila u ovom predmetu po pozivu Suda ili Tužilaštva BiH;
  • zabrana putovanja propisana članom 126. stav 2. ZKP BiHna način da se osumnjičenoj zabranjuje putovanje van Bosne i Hercegovine uz privremeno oduzimanje svih putnih isprava, zabrana izdavanja novih putnih isprava kao i zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice; 
  • obaveza javljanja nadležnom državnom organu iz člana 126a. stav 1. tačka d) ZKP BiHna način da se osumnjičenoj nalaže da se dva puta sedmično javlja u nadležnu policijsku stanicu. 

Izrečene mjere trajat će dok za istim postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude, osim ukoliko iste ne budu izmijenjene ili ranije ukinute. Kontrola opravdanosti daljeg trajanja mjera vršit će se svaka dva mjeseca, a osumnjičena je upozorena da joj se može odrediti pritvor ako prekrši obaveze izrečene ovim rješenjem.

Sena Hamzabegović osumnjičena je da je počinila krivično djelo finansiranje terorističkih aktivnosti iz člana 202. stav 2. tačka a) i c), u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved