Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:44 14.05.2008

Određene mjere zabrane optuženima Nisvetu Gasalu i Musajbu Kukavici

Sud BiH donio je rješenje 13. maja 2008. godine kojim se ukida pritvor, te se određuju mjere zabrane optuženima Nisvetu Gasalu i Musajbu Kukavici. Optužnica tereti Nisveta Gasala i Misajba Kukavicu za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Mjere zabrane uključuju:

  • zabrana napuštanja mjesta boravišta, bez prethodnog odobrenja Suda, osim ukoliko ga napuštaju da bi se pojavili pred Sudom ili po pozivu Tužilaštva;
  • privremeno oduzimanje putnih isprava uz zabranu izdavanja novih putnih isprava;
  • zabrana promjene prebivališta bez prethodnog odobrenja Suda;
  • svakodnevno javljanje, dva puta dnevno u PU Bugojno između 8.00 i 10.00 sati te između 19.00 i 21.00 sat, a Policijska uprava će svakodnevno pismenim putem izvještavati Sud o tome da li su optuženi ispoštovali ovo naređenje;
  • zabrana kontaktiranja ili uplitanja na bilo koji način sa osobama koje su svjedoci optužbe u ovom predmetu, kao i sa eventualnim budućim svjedocima u ovom krivičnom predmetu. Optuženima se zabranjuje kontaktiranje sa saučesnicima i pomagačima u izvršenju ovog krivičnog djela, kao i međusobno kontaktiranje sa drugim optuženim osobama u ovom krivičnom predmetu;
  • zabrana razgovara sa bilo kim u vezi sa predmetom, izuzev sa svojim braniocem;
  • zabrana posjećivanja mjesta gdje borave ili gdje imaju svoje prebivalište osobe koje su u optužnici navedene kao svjedoci;
  • zabrana prisustva društvenim okupljanjima kako javnim tako i privatnim, a posebno posjećivanja svih ugostiteljskih objekata i objekata u kojima se odvijaju društvene aktivnosti na području općine Bugojno;
  • zabrana obavljanja poslovnih i službenih aktivnosti u policijskim i vojnim organima, kao i bilo kojih drugih poslovnih aktivnosti u vezi sa krivičnim postupkom;
  • nalaže se strogo postupanje u skladu sa naredbama i pozivima Suda BiH kojima se mijenjaju uslovi ili ukidaju ove obaveze ili kojim se zahtijeva njihovo prisustvo u Sudu, kao i da budu dostupni Tužilaštvu BiH.

Optuženima će se odrediti pritvor ukoliko prekrše bilo koju zabranu nametnutu pomenutim rješenjem.

Optužnica navodi da su u periodu od augusta 1993. godine do 19. marta 1994. godine, Nisvet Gasal, u svojstvu upravnika logora stadion NK “Iskra“ u Bugojnu i Musajb Kukavica, u svojstvu komandira obezbjeđenja logora (koji je neposredno bio nadređen svim stražarima) postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava. 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved