Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:39 22.03.2021

Određen pritvor optuženom Radetu Gariću

Sud Bosne i Hercegovine, odlučujući o prijedlogu Tužilaštva za ukidanje mjera zabrane i određivanje pritvora od 16.3.2021. godine, donio je rješenje kojim je usvojen prijedlog Tužilaštva BiH, te je prema optuženom Radetu Gariću određen pritvor zbog postojanja pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke a) i b) Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH), s obzirom na kršenje mjera zabrane optuženog. Pritvor prema ovom rješenju može trajati najduže tri (3) godine, računajući od dana potvrđivanja optužnice, odnosno do 23.8.2021. godine ili do nove odluke Suda.

 

Istovremeno su ukinute mjere zabrane prema optuženom – i to: zabrana napuštanja boravišta iz člana 126. stav 1. ZKP BiH (dom optuženog) u vezi s članovima 126.e stav 3. i 126.f  i  zabrana sastajanja s određenim osobama na osnovu člana 126.a stav 1. tačka c) ZKP BiH, određene rješenjem Suda Bosne i Hercegovine broj S1 1 K 029228 18 Kri od 19.10.2020. godine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved