Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:56 26.03.2007

Određen pritvor Nisvetu Gasalu i Musajbu Kukavici

Sud BiH donio je rješenje, 23. marta 2007. godine, kojim se određuje pritvor prema osumnjičenim Nisvetu Gasalu i Musajbu Kukavici u trajanju od mjesec dana, a koji prema ovom rješenju može trajati najduže do 21. aprila 2007. godine. Nisvet Gasal i Musajb Kukavica osumnjičeni su za krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.

U prijedlogu za određivanje pritvora Tužilaštvo BiH navodi da postoji osnovana sumnja da su Nisvet Gasal, u svojstvu upravnika logora stadion „Iskra“ i Musajb Kukavica, u svojstvu zamjenika upravnika logora, postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava. Osumnjičeni su, prema navodima Tužilaštva, između ostalog, učestvovali u planiranju i izvršenju progona nebošnjačkog stanovništva i zarobljavanju pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, njihovom odvođenju u logore, fizičkom i psihičkom maltretiranju i ubistvima.  Tužilaštvo u svom prijedlogu, između ostalog, navodi da su 22 zatvorenika iz logora stadion „Iskra“ u Bugojnu odvedena na prisilni rad nakon čega im se gubi svaki trag.

Sud je ustanovio da na osnovu podnesenog dokaznog materijala postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili navedena krivična djela.  Sud je odredio pritvor jer postoji osnovana sumnja da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometali krivični postupak uticanjem na svjedoke i saizvršioce. 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved