Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:58 01.06.2021

ODRŽANA RADIONICA ZA STRUČNO SUDSKO OSOBLJE SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sudu Bosne i Hercegovine je dana 31. maja 2021. godine održana radionica na temu fenomena odlaska državljana Bosne i Hercegovine na ratišta u Siriju i Irak.

 

Radionicu, kojoj su prisustvovali članovi tima Odjeljenja za podršku svjedocima i Pravnog odjeljenja, održali su Elma Omersoftić, psiholog-psihoterapeut i Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

 

Kroz predavanja sudsko osoblje je steklo uvid u motive za odlazak osoba iz BiH na strana ratišta, uključujući pojedinačne profile, socijalno-ekonomske pretpostavke, ideološka uvjerenja, način radikalizacije i vrbovanja za odlaske. Također, teme koje su obrađene tokom radionice odnosile su se i na pregled pojedinačnih profila povratnica sa stranih ratišta kao potencijalnih svjedoka u budućim procesima pred Sudom BiH, model prihvata povratnica u ulozi svjedoka pred Sudom BiH, psihološko stanje i socijalni status porodica povratnica u ulozi svjedoka, psihološki tretman povratnica, moguće uzroke otpora prema svjedočenju, te unapređenje procesa svjedočenja.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved