Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:51 02.11.2021

Održan radni sastanak predstavnika koordinacionog tijela za podršku svjedocima

Sud Bosne i Hercegovine je u ponedjeljak, 1.11.2021. godine, bio domaćin radnom sastanku predstavnika koordinacionog tijela za podršku svjedocima, izabranog na prethodnim koordinacionim sastancima odjeljenja za podršku svjedocima u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

 

Koordinaciono tijelo je neformalno radno tijelo unutar grupe koje prati koordinaciju, komunikaciju i saradnju odjela za podršku svjedocima u pravosudnim institucijama, te zastupa interese svih predstavnika odjeljenja za podršku svjedocima u pravosudnim institucijama u BiH, a poštujući  zaključke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH iz januara 2021. godine, koji se odnose na nesmetano sistematsko funkcionisanje mehanizma zaštite i podrške svjedocima i žrtvama u predmetima ratnih zločina.

 

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, te predstavnici OSCE-a. Na sastanku su analizirane potrebe odjeljenja / službenika za podršku svjedocima u sudovima i tužilaštvima, te predložene buduće aktivnosti, koje imaju za cilj pružanje kvalitetnije podrške svjedocima u pravosudnim institucijama.

 

U skladu s Revidiranom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, usvojenom 2020. godine, kroz prizmu strateškog cilja VIII, mjera 3, utvrđeno je, između ostalog, da je potrebno redovno periodično izvještavanje sudova o aktivnostima u oblasti podrške i zaštite svjedoka na predmetima ratnih zločina Odjeljenju za podršku svjedocima Suda Bosne i Hercegovine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved