Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:58 18.06.2021

ODRŽAN DRUGI KOORDINACIONI SASTANAK ODJELJENJA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA U BIH

Uz podršku Misije OSCE-a, dana 17. juna 2021. godine održan je drugi koordinacioni sastanak Odjeljenja za podršku svjedocima u BiH. U skladu sa Strateškim ciljem VIII, mjera 3. Revidirane strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, te zaključkom VSTV-а iz januara 2021. godine, u toku je uspostavljanje mehanizma koordinacije i izvještavanja rada odjeljenja za podršku svjedocima u Bosni i Hercegovini. Odjeljenje za podršku svjedocima Suda BiH ima važnu ulogu u uspostavljanju navedenog sistema.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved