Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

18:21 29.04.2018

Odbijen prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora i izrečene mjere zabrane osumnjičenima u predmetu Dudaković i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 29. aprila 2018. godine donio rješenje kojim se odbija prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora osumnjičenima u predmetu broj S1 1 K 012753 18 Krn Atif Dudaković i dr. te se  istovremeno osumnjičenima izriču mjere zabrane, i to: zabrana sastajanja sa određenim osobama iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKP BiH, na način da se osumnjičenima zabranjuje kontaktiranje (uključujući i telefonski ili kontaktiranje preko posrednika), sa oficirima i vojnicima koji su na bilo koji način bili uključeni u vojnu operaciju ''Sana 95'' na područjima općina Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most. Osumnjičenima se zabranjuje i kontaktiranje sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija o činjenicama koje se odnose na ovaj krivični postupak, kao i javna obraćanja u vezi sa ovim krivičnim postupkom.

 

O izvršenju izrečenih mjera starat će se pripadnici nadležnih policijskih stanica u zavisnosti od mjesta boravišta osumnjičenih, i to PS Centar Sarajevo, PS Stari Grad Sarajevo, PS Bihać, PS Cazin, PS Velika Kladuša i PS Ključ. Osumnjičenima se nalaže da strogo postupaju u skladu sa naredbama i pozivima Suda BiH, kojima se mijenjaju uslovi ili ukidaju ove obaveze ili kojim se zahtijeva njihovo prisustvo u Sudu, kao i da budu dostupni Tužilaštvu i Sudu BiH.  Izrečene mjere zabrane će trajati dok za njima postoji potreba, a opravdanost ovih mjera će se kontrolisati svaka dva mjeseca.

 

U skladu sa članom 126.b) stav 3. osumnjičeni se posebno upozoravaju da im se može odrediti pritvor ukoliko ne budu postupali u skladu sa izrečenim mjerama ovog rješenja.

 

Sud Bosne i Hercegovine je prijedlog za određivanje pritvora našao neosnovanim iz razloga što Tužilaštvo nije u dovoljnoj mjeri uvjerilo Sud u postojanje posebnog pritvorskog razloga iz člana 132. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, odnosno nije prezentiralo dovoljno dokaza koji ukazuju da postoje naročite okolnosti da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. S druge strane, Sud je ocijenio da se ista svrha može ostvariti primjenom blaže mjere od pritvora, te je izrekao mjere zabrane kako su pobrojane. 

 

Dudaković Atif, Dedić Ekrem, Šiljdedić Ibrahim, Salihagić Safet, Zjakić Adis, Zlojić Redžep, Solaković Samir, Muratović Fatmir, Alešević Muharem, Balagić Husein, Koženjić Ejub, Nadarević Ibrahim i Mujić Said osumnjičeni su da su počinili krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172 . stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a osumnjičeni Dudaković Atif i krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH.

 

 
 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved