Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:49 21.12.2020

Odbijen prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora osumnjičenim u predmetu Šemsudin Muminović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine donio je, dana 17.12.2020. godine, rješenje u predmetu Šemsudin Muminović i drugi kojim je odbijen prijedlog Tužilaštva BiH od 17.12.2020. godine za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenim Šemsudinu Muminoviću, Džemi Galjiću, Ćamilu Ahmetoviću, Rasimu Omeroviću, Asimu Aliću, Fadilu Mujiću i Ismetu Memiću

 

Istovremeno je, u smislu člana 126.b. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), prema osumnjičenom Ismetu Memiću, a na osnovu člana 126.a stav 1. tačke c) ZKP-a BiH izrečena mjera zabrane sastajanja s određenim osobama iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKP BiH na način da se osumnjičenom zabranjuje kontaktiranje sa ostalim osumnjičenim u ovom predmetu (uključujući i telefonski ili kontaktiranje putem posrednika) kao i kontaktiranje sa svjedocima navedenim u prijedlogu Tužilaštva od 17.12.2020.godine.

Sud je u odnosu na ostale osumnjičene potpuno odbio prijedlog jer ne postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo na način kako ih tereti prijedlog Tužilaštva BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved