Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:14 11.05.2021

Objavljena prvostepena presuda u predmetu Simo Stupar i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je danas, 11.5.2021. godine, izrekao prvostepenu presudu u predmetu Simo Stupar i dr. kojom je optuženi Simo Stupar oglašen krivim da je počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) progon, u vezi sa radnjama iz: tačke a) lišenje druge osobe života, tačke k) druga nečovječna djela slične prirode i tačke i) prisilni nestanak, a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH i članom 180. stav 1. istog Zakona. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

 

Optuženi Simo Stupar kriv je što je u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva na području općine Vlasenica, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, u vezi sa ubistvom, prisilnim nestankom i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.

 

Optuženi Simo Stupar i Zoran Tešić oslobođeni su optužbe da su počinili krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama e) i k) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH i članom 180. stav 1. istog Zakona.   

 

Sud je odbio optužbu da su optuženi Simo Stupar i Zoran Tešić počinili krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e) i k) KZ BiH, u vezi sa članom 29. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Na osnovu odredbi člana 198. stav 2. i 3. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oštećeni su u kompletnom oslobađajućem i odbijajućem dijelu sa imovinskopravnim zahtjevom upućeni na parnicu. 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved