Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:43 29.11.2021

Objavljena prvostepena presuda u predmetu Miodrag Josipović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine donio je, a predsjednik vijeća javno objavio, dana 29.11.2021. godine, prvostepenu presudu u predmetu Miodrag Josipović i drugi kojom su optuženi Miodrag Josipović, Branimir Tešić, Dragomir Vasić, Danilo Zoljić i Radomir Pantić oslobođeni optužbe čime bi Dragomir Vasić počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH u vezi s članom 180. stav 1. i članom 29. istog Zakona, a Danilo Zoljić, Radomir Pantić, Miodrag Josipović i Branimir Tešić krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH, u vezi s članom 180. stav 1. i članom 31. istog Zakona.

 

Optuženi su oslobođeni optužbe da su na način opisan u izreci presude:

Dragomir Vasić kao komandant Štaba policijskih snaga Zvornik i načelnik Centra javne bezbjednosti Zvornik izvršio, a Danilo Zoljić kao komandant Posebnih jedinica policije (PJP) CJB Zvornik, Radomir Pantić kao komandir 1. čete PJP CJB Zvornik, Miodrag Josipović kao načelnik Stanice javne bezbjednosti Bratunac i član Štaba policijskih snaga CJB Zvornik, smještenog u SJB Bratunac i Branimir Tešić u svojstvu zamjenika komandira PS Bratunac, pomogli i podržavali djelimično istrebljenje grupe Bošnjaka enklave Srebrenica, kao nacionalne, vjerske i etničke grupe koji su kao Bošnjaci Istočne Bosne činili značajan dio etničke skupine Bošnjaka.

 

Izvedenim dokazima na glavnom pretresu Tužilaštvo BiH nije dokazalo van svake razumne sumnje učešće optuženih u radnjama koje su opisane u pojedinačnim tačkama optužnice, a naročito nije dokazalo postojanje subjektivnog elementa kod optuženih, odnosno postojanje namjere za potpuno ili djelimično uništenje zaštićene grupe bošnjačkog stanovništva.

 

Aktivno učešće optuženih na način kako je opisano u optužnici u izvršenju krivičnog djela iz člana 171. KZ BiH, ne proizilazi iz uloženih dokaza te je Sud primjenom principa in dubio pro reo optužene Miodraga Josipovića, Branimira Tešića, Dragomira Vasića, Danila Zoljića i Radomira Pantića oslobodilo optužbe za krivično djelo genocid iz člana 171. KZ BiH.

 

Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda u roku od 15 (petnaest) dana od prijema pismenog otpravka iste.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved