Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:30 30.09.2021

Objavljena prvostepena presuda u predmetu Cvijan Tomanić

Sud Bosne i Hercegovine je 30.9.2021. godine izrekao i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Cvijan Tomanić kojom je optuženi Cvijan Tomanić oglašen krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a) i k) KZ BiH, a sve u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom Cvijanu Tomaniću izrekao kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina.

 

Optuženi je oglašen krivim što je u periodu od aprila 1992. godine pa najmanje do kraja 1992. godine, u općini Zvornik, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području općine Zvornik, optuženi Cvijan Tomanić, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), VP7469 Zvorničke brigade, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio napada, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi u vezi s ubistvom i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved