Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:59 10.05.2021

Objava prvostepene presude u predmetu Simo Stupar i dr.

Sud Bosne i Hercegovine će sutra, 11.5.2021. godine, izreći prvostepenu presudu u predmetu Simo Stupar i dr. Izricanje presude je zakazano za 12:00 sati u sudnici 9.

 

Optužnica tereti optužene Simu Stupara i Zorana Tešića da su u periodu od aprila 1992. godine do kraja septembra 1992. godine u opštini Vlasenica, u okviru širokog i sistematičnog napada pripadnika TO Srpske opštine Vlasenica, kasnije pripadnika vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, i policije Stanice javne bezbjednosti Srpske opštine Vlasenica, potpomognute paravojnim formacijama koje su dolazile iz Srbije, usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području opštine Vlasenica, počili krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi s tačkom e) i k), i člana 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona  Bosne i Hercegovine, a optuženi Simo Stupar i članom 172. stav 1. tačka a), u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved