Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:09 13.08.2021

Objava prvostepene presude u predmetu Rade Garić

Sud Bosne i Hercegovine će u ponedjeljak, 16.8.2021. godine, izreći prvostepenu presudu u predmetu Rade Garić. Izricanje presude je zakazano za 09:00 sati u sudnici 6.

 

Optužnica tereti optuženog Radeta Garića za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), e), f), g) i) i k), a sve u vezi s članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Rade Garić u periodu od aprila do kraja 1992. godine, u općini Vlasenica, u okviru širokog i sistematičnog napada Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Vlasenica, paravojnih formacija, Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i dijela Jugoslavenske narodne armije, i to Novosadskog korpusa JNA, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva općine Vlasenica, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, počinio progon bošnjačkog civilnog stanovništva općine Vlasenica na političkoj, nacionalnoj, kulturnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljne fizičke i psihičke povrede i narušenja zdravlja.

 

Optuženi Rade Garić se također tereti da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada, koji su u periodu od 6.7. do augusta 1995. godine vršili Vojska Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva zaštićene zone UN Srebrenica, u svojstvu komandira Interventnog voda u sastavu Vlaseničke brigade, znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio napada, počinio progon civilnog bošnjačkog stanovništva i to nanošenjem ozbiljnih fizičkih i psihičkih povreda i ubistvima.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved