Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:45 29.09.2021

Objava prvostepene presude u predmetu Cvijan Tomanić

Sud Bosne i Hercegovine će sutra, 30.9.2021. godine, izreći prvostepenu presudu u predmetu Cvijan Tomanić. Izricanje presude je zakazano za 9:00 sati u sudnici 6.

 

Optužnica tereti optuženog Cvijana Tomanića da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), e) i k) i članom 180. stav 1. i u vezi s članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi u periodu od aprila 1992. godine pa najmanje do kraja 1992. godine, u općini Zvornik, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području općine Zvornik, optuženi Cvijan Tomanić kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), VP7469 Zvornička brigada, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, učestvovao u progonu civilnog bošnjačkog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi u vezi s ubistvom, teškim oduzimanjem slobode i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved