Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:59 23.09.2019

Nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Zdravka Mamića

Vijeće Apelacijskog odjeljenja Odjela III za opći kriminal, u postupku po zamolnici pravosudnih organa Republike Hrvatske od 11.6.2019. godine, za izručenje potraživanog Zdravka Mamića u cilju vođenja krivičnog postupka pred Županijskim sudom u Osijeku po optužnici koja potraživanog tereti za počinjenje krivičnog djela zločinačko udruženje, opisano i kažnjivo po članu 328. stav 1. KZ R. Hrvatske, krivičnog djela zloupotreba povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjenog u zločinačkom udruženju iz člana 246. stav 1. i 2. u vezi sa članom 329. stav 1. tačka 4. KZ R. Hrvatske, krivičnog djela zloupotreba povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjeno u sastavu zločinačkog udruženja iz člana 246. stav 1. i 2. u vezi sa članom 329. stav 1. tačka 4. u vezi sa članom 52. KZ R. Hrvatske, a sve u vezi sa članom 51. KZ R. Hrvatske, odlučujući o ocjeni ispunjenosti zakonskih pretpostavki za izručenje potraživanog u smislu člana 45. stav 1. u vezi sa članom 40. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, je donijelo rješenje kojim je potvrđeno rješenje Suda Bosne i Hercegovine od 29.8.2019. godine.

 

Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine od 29.8.2019. godine utvrđeno je da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje potraživanog Zdravka Mamića. Prvostepeni sud je, analizirajući primjenu Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći i Ugovora o izručenju potpisanog između Bosne i Hercegovine i R. Hrvatske, koji predviđa mogućnost izručenja i vlastitih državljana pod precizno utvrđenim uslovima, utvrdio da u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke  za izručenje vlastitog državljanina s obzirom na to da krivično djelo za koje se potraživani potražuje nije propisano kao krivično djelo krivičnopravnim zakonodavstvom BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved