Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:57 23.10.2019

Na Jahorini održan okrugli sto o pitanjima iz oblasti korupcije

Sud Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom AIRE centra, održao je dvodnevni okrugli sto o aktuelnim pitanjima iz oblasti borbe protiv korupcije. Predavači su bili sutkinja Aneta Arnaudovska iz Makedonije, koja je ujedno i ekspert za antikorupciju pri Regionalnoj antikorupcijskoj inicijativi, sudije Suda Bosne i Hercegovine sa dugogodišnjim iskustvom u procesuiranju koruptivnih predmeta kao i predstavnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

 

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec otvorio je skup govoreći o važnosti procesuiranja predmeta koji se odnose na koruptivna krivična djela. Posebno je podcrtao značaj transparentnog rada institucija koje su, zbog procesuiranja krivičnih djela od javnog interesa, nerijetko u fokusu medija i javnosti. „Argumentovane i objektivne kritike smatram dobrodošlim, kritika nas drži na oprezu i najbolji je korektiv,“ naglasio je predsjednik Suda BiH.

 

Pravna savjetnica Aida Trožić, u ime AIRE centra, izrazila je podršku Sudu BiH posebno naglasivši da AIRE centar podržava unapređenje kapaciteta u oblasti borbe protiv korupcije. U tom kontekstu predstavila je dva projekta: „Povećanje pravosudnih kapaciteta u BiH u cilju harmonizacije domaće sudske prakse i usklađivanje s Evropskim pravnim standardima, od 2019. do 2022. godine“ te “Jačanje kapaciteta za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera za oduzimanje imovinske koristi“.

 

Neke od teme o kojima se razgovaralo bile su: percepcija javnosti o procesuiranju koruptivnih predmeta, mogući korupcijski rizici u procesuiranju i presuđivanju kao i finansijske istrage. Ovom prilikom predstavljena je i praksa Suda BiH u predmetima korupcije, a diskutovalo se i o procesnim pitanjima iz prakse Suda BiH radi ujednačavanja sudske prakse.

 

Sud Bosne i Hercegovine ostaje snažno opredjeljen procesu jačanja vladavine prava te, pored obavljanja svoje primarne uloge, procesuiranja predmeta iz svoje nadležnosti, i ostalim aktivnostima nastavlja slati poruku o neprihvatljivosti kršenja ljudskih prava i nepoštivanja zakona.

 

 

Sud Bosne i Hercegovine zahvaljuje Ambasadi Velike Britanije u Bosni i Hercegovini na kontinuiranoj podršci kao i vrijednom osoblju AIRE centra na čelu s programskom menadžerkom za Zapadni Balkan gospođom Biljanom Braithwite.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved