Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:14 19.05.2017

Članovi Cohen Centra za istraživanje genocida i holokausta iz Sjedinjenih Američkih Država posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U organizaciji bivše međunarodne sudije Suda BiH Patricie Whalen, grupa od 13 članova Cohen Centra za istraživanje genocida i holokausta iz Sjedinjenjih Američkih Država je danas posjetila Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete bio je upoznavanje gostiju sa strukturom i funkcionisanjem Suda Bosne i Hercegovine.

 

Sudija Davorin Jukić, sudija Minka Kreho i registrar Emira Hodžić su kroz prezentacije upoznali goste sa organizacijom, načinom rada, praksom i ostvarenim rezultatima Suda Bosne i Hercegovine.  Gosti su postavljali pitanja i izrazili zahvalnost za iskazanu dobrodošlicu i informacije koje su tokom posjete saznali.

 

Gosti su, takođe, imali priliku pogledati snimak svjedočenja svjedoka iz jednog predmeta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

 

Na kraju posjete gostima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate rad Suda na njegovoj službenoj internet stranici.

 

U prilogu su fotografije  današnje posjete.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved