Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:35 11.08.2021

Javno saopćenje

Povodom medijskog izvještavanja i krivo stvorene slike u javnosti, te više pojedinačnih medijskih upita, a radi pravilnog informiranja javnosti, Sud Bosne i Hercegovine izdaje javno saopćenje:

 

Sud Bosne i Hercegovine je 9.8.2021. godine donio rješenje kojim su prema optuženom Milomiru Savčiću ukinute mjere zabrane, a usvojen prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjere pritvora u smislu člana 126.f stav 2. ZKP BiH zbog nepoštivanja izrečenih mjera zabrane iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKP BIH.

 

U ranijem toku postupka, po prijedlogu Tužilaštva BiH, optuženom Milomiru Savčiću je rješenjem Suda broj S1 1 K 034456 20 Kv 7.2.2020. godine, odnosno izmijenjenim rješenjem Suda broj S1 1 K 034456 20 Kri od 30.3.2020. godine, pored prekršene mjere zabrane iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKP BIH određena i sljedeća mjera: zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja iz člana 126. stav 1. i 2. ZKP BiH, a u cilju izvršenja navedene mjere kretanje optuženog ograničeno je na teritoriju države Bosne i Hercegovine, uz privremeno oduzimanje svih putnih isprava, odnosno pasoša države Bosne i Hercegovine, kao i putne isprave Republike Srbije i lične karte, te je zabranjeno izdavanje novih pasoša, kao i korištenje lične karte za prelazak državne granice. Sve pomenute mjere su prilikom održavanja ročišta za određivanje mjere pritvora po prijedlogu Tužilaštva BiH 9.8.2021. godine i dalje bile na snazi.

 

Tužilaštvo BiH je Sudu dostavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora po zakonskom osnovu iz člana 132. stav 1. tačka b) ZKP BiH, odnosno zbog bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, te zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, a iz pritvorskog razloga propisanog članom 132. stav 1. tačka b) ZKP BiH. Sud još jednom podvlači da Tužilaštvo BiH nije predložilo određivanje pritvora zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, niti su Sudu dostavljeni dokazi koji ukazuju na takvu opasnost, pa Sud nije ni zadržao optuženog nakon ročišta, a do odluke Suda.

 

 

Sud Bosne i Hercegovine podsjeća javnost na svoju ulogu određenu Zakonom o krivičnom postupku BiH, kojim je propisano da je isključivi organ krivičnog gonjenja Tužilaštvo BiH,    pa je Sud donoseći odluku o mjeri pritvora vezan prijedlogom, obrazloženjem i dokazima dostavljenim od strane Tužilaštva.  


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved