Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:53 24.05.2021

Izricanje prvostepene presude u predmetu Obrad Radovanović i dr.

Sud Bosne i Hercegovine će nakon održanog glavnog pretresa, dana 25.5.2021. godine izreći prvostepenu presudu u predmetu Obrad Radovanović i dr. Izricanje presude je zakazano za 10:00 sati u sudnici 7.

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana 30.12.2019. godine, u predmetu broj: S1 2 K 031704 19 Ko, potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH koja optužene Obrada Radovanovića, Zahida Delića i Matu Delića tereti za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZ BiH i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved