Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:11 26.05.2021

Izricanje prvostepene presude u predmetu Kemal Čaušević i dr.

Sud Bosne i Hercegovine će nakon održanog glavnog pretresa dana 27.5.2021. godine izreći prvostepenu presudu u predmetu Kemal Čaušević i dr. Izricanje presude je zakazano za 09:00 sati u sudnici 6.

 

Optuženi Kemal Čaušević je pod tačkom 1. optužnice optužen za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a optuženi Anes Sadiković za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 2. optužnice, optuženi Kemal Čaušević je optužen za krivično djelo pranje novca iz člana 209, stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ BiH, i pod tačkom 3. optužnice za krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 220. KZBiH, sve u vezi sa članom 53. Krivičnog zakona BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved