Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:11 15.01.2020

Izricanje prvostepene presude u predmetu Emir Suljić

Sud Bosne i Hercegovine izreći će prvostepenu presudu u predmetu Emir Suljić u četvrtak 16.1.2020. godine u 12:00 sati u sudnici 5.

 

Optužnica tereti optuženog Emira Suljića da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

U optužnici se navodi da je optuženi Emir Suljić, kao punomoćnik pravnog lica „DEX“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, u periodu od 30.3.2014. do 25.6.2015. godine, pružanjem lažnih podataka o stečenim oporezivim prihodima, kao i o drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza, izbjegao plaćanje poreza na dodatnu vrijednost u ukupnom iznosu od 584.813,44 KM, te da je za taj iznos nanio štetu budžetu BiH. 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved