Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:11 12.01.2018

Izricanje presude u predmetu Slobodan Karagić

Izricanje presude u predmetu Slobodan Karagić zakazano je za 15. januar 2018. godine, sa početkom u 09,00 sati, u sudnici 8.

 

Optužnica tereti optuženog Karagića da je u tačkama 1., 2.a), b), c) i d) i 3.a) i b) počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke a), e), f), g) i i) u vezi sa članom 180. stav 1. 2. (tačka 1.), te u tački 4.a) i b) optužnice krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stavnovništva iz člana 173. stav 1. tačka f) u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved