Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:23 26.12.2019

Izricanje presude u predmetu Milorad Koprivica

Sud Bosne i Hercegovine će dana 27.12.2019. godine, u 11:00 sati, u sudnici broj 7, izreći presudu u predmetu protiv optuženog Milorada Koprivice kojeg optužnica tereti da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da su optuženi Radojica Baćović, Marko Krtolica, Nikola Vemić i Milorad Koprivica kao pripadnici grupe za organizirani kriminal, skupa sa više drugih njima poznatih osoba sa područja Crne Gore i Bosne i Hercegovine, vršili međunarodnu prodaju, prenos, držanje, posjedovanje i međusobni promet opojne droge „cannabis“. Ova droga je Konvencijom UN-a protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci proglašena opojnom drogom, a njen promet, koji je zabranjen odredbama Zakona o sprječavanju i suzbijanju opojnih droga, može se obavljati samo na temelju dozvole nadležnog organa.

 

Optuženi Radojica Baćović, Marko Krtolica i Nikola Vemić, iz razloga zaključenog sporazuma o priznanju krivnje sa Tužilaštvom BiH, izdvojeni su iz ovog predmeta i vode se pod brojem S1 2 K 034378 19 K.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved