Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

08:59 02.11.2017

Izricanje presude u predmetu Mato Baotić

Izricanje presude u predmetu Mato Baotić zakazano je za 03. novembar 2017. godine, sa početkom u 12:00 sati, u sudnici 7.

 

Nakon okončanog glavnog pretresa, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 09. decembra 2016. godine presudu kojom je optuženi Mato Baotić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

 Sjednica Apelacionog vijeća održana je 13. aprila 2017. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 19. maja 2017. godine drugostepenu presudu od 14. aprila 2017. godine kojom su odbijene u cjelosti, kao neosnovane, žalbe braniteljice optuženog Mate Baotića i optuženog lično izjavljene na osuđujući dio presude Suda BiH od 09.decembra 2016. godine, kao i žalba Tužilaštva BiH izjavljena na tačku 5. oslobađajućeg dijela iste  presude i odluku o kazni, te prvostepena presuda u tom dijelu potvrđena. Žalba Tužilaštva je uvažena u odnosu na tačke 1, 2, 3 i 4 oslobađajućeg dijela prvostepene presude, te je presuda u tom dijelu ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved