Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

08:26 24.02.2021

Izricanje presude u predmetu Jasmin Keserović

Sud Bosne i Hercegovine izreći će sutra, 25.2.2021. godine, presudu u predmetu Jasmin Keserović. Ročište je zakazano za 9:00 sati u sudnici 3.

 

Optužnica tereti optuženog Jasmina Keserovića pod tačkom 1. za krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., sve u vezi s krivičnim djelom terorizam iz člana 201. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a pod tačkom 2. za krivično djelo javno podsticanje na terorističke aktivnosti iz člana 202a. KZ BiH, a sve u vezi s članom 53. KZ BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved