Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:00 29.09.2020

Izricanje presude u predmetu Boris Bošnjak i drugi

Pretresno vijeće Krivičnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine izreći će 30.9.2020. godine presudu u predmetu Boris Bošnjak i dr. Izricanje presude je zakazano za 13:00 sati u sudnici broj 6.

 

U optužnici se navodi da su optuženi Boris Bošnjak, kao pripadnik 7. bataljona Vojne policije Vojske Republike Srpske, obavljajući dužnost komandanta straže, a Miloš Mavrak, Miodrag Grubačić i Ilija Đajić, kao pripadnici navedene vojske, obavljajući dužnosti stražara u zatočeničkom logoru koji se nalazio u kasarni bivše JNA „Moša Pijade“ u Bileći u periodu od početka maja do kraja augusta 1992. godine za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između JNA, a kasnije Vojske Srpske Republike BiH te Vojske Republike Srpske s jedne strane i Hrvatskog vijeća obrane i Teritorijalne odbrane BiH, a kasnije Armije Republike Bosne i Hercegovine, s druge strane vršili progon civilnog stanovništva bošnjačke, hrvatske i druge nesrpske nacionalnosti na etničkoj i vjerskoj osnovi, fizičkim i psihičkim zlostavljanjem, mučenjem i drugim nečovječnim djelima učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljnih fizičkih i psihičkih povreda zatvorenim civilima iz općina Gacko, Nevesinje, Stolac, Mostar i Bileća.

 

Optužnica tereti optužene Borisa Bošnjaka, Miloša Mavraka, Miodraga Grubačića i Iliju Đajića da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama f), g) i k) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved