Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:40 15.07.2020

Izricanje drugostepene presude u predmetu Sretko Pavić

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine izreći će sutra, 16.7.2020. godine, drugostepenu presudu u predmetu Sretko Pavić. Izricanje presude je zakazano za 10:00 sati u sudnici broj 9.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 24.6.2019. godine, optuženi Sretko Pavić oglašen je krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom Sretku Paviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 10.10.2019. godine, rješenje u predmetu Sretko Pavić kojim je uvažena žalba branitelja optuženog Sretka Pavića, ukinuta presuda Suda BiH od 24.6.2019. godine te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved