Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:22 23.11.2021

Izricanje drugostepene presude u predmetu Sadik Ahmetović

Sud Bosne i Hercegovine izreći će sutra, 24.11.2021. godine, drugostepenu presudu u predmetu Sadik Ahmetović. Izricanje presude zakazano je za 13:00 sati u sudnici 7.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH od 31.5.2021. godine optuženi Sadik Ahmetović oglašen je krivim što je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci.  


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved