Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:23 09.06.2021

Izricanje drugostepene presude u predmetu Fadil Čović i dr.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine će sutra, 10.6.2021. godine, izreći drugostepenu presudu u predmetu Fadil Čović i dr. Izricanje presude je zakazano za 09:00 sati u sudnici 6.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu Mustafa Đelilović i dr., nakon održanog glavnog pretresa, dana 5. jula 2018. godine izreklo prvostepenu presudu kojom su optuženi: Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kalember oglašeni krivim za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ, u vezi sa članom 22. i 30. istog Zakona.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda je 30. marta 2021. godine u predmetu Mustafa Đelilović i dr. rješenjem obustavilo krivični postupak u odnosu na optuženog Mustafu Đelilovića zbog smrti optuženog, dok je 20. maja 2021. godine rješenjem razdvojilo krivični postupak u odnosu na optuženog Šerifa Mešanovića zbog zdravstvenog stanja optuženog.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved