Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:26 10.06.2021

Izricanje drugostepene presude u predmetu Šerif Mešanović

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine će sutra, 11.6.2021. godine, izreći drugostepenu presudu u predmetu Šerif Mešanović. Izricanje presude je zakazano za 11:00 sati u sudnici 9.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu Mustafa Đelilović i dr., nakon održanog glavnog pretresa, dana 5. jula 2018. godine izreklo prvostepenu presudu kojom su optuženi: Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kalember oglašeni krivim za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ, u vezi sa članom 22. i 30. istog Zakona.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda je 20. maja 2021. godine donijelo rješenje kojim je krivični postupak u odnosu na optuženog Šerifa Mešanovića razdvojen zbog zdravstvenog stanja optuženog, te se isti nastavio voditi pod brojem S1 1 K 040458 21 Kžk.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved