Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:07 03.06.2021

Izricanje drugostepene presude u predmetu Enver Buza

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine će sutra, 4.6.2021. godine, izreći drugostepenu presudu u predmetu Enver Buza. Izricanje presude je zakazano za 13:00 sati u sudnici 6.

 

Prvostepenom presudom od 30.9.2019. godine optuženi Enver Buza oglašen je krivim da je počinio krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 30. istog Zakona. Sud je optuženom Enveru Buzi izrekao kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

 

Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine, odlučujući o žalbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine i žalbi braniteljice optuženog Envera Buze, nakon održane javne sjednice vijeća, dana 2.10.2020. godine donijelo je rješenje kojim je uvažena žalba braniteljice optuženog Envera Buze, te je ukinuta prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 30.9.2019. godine i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved