Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:59 14.03.2019

Izrečena trećestepena presuda u predmetu Amir Haskić

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 25.02.2019. godine, trećestepenu presudu u predmetu Amir Haskić kojom je žalba branioca optuženog Amira Haskića u dijelu odluke o krivičnopravnoj sankciji odbijena kao neosnovana, te je presuda Suda BiH od 09.10.2018. godine potvrđena. Žalba u pogledu preostalih žalbenih osnova odbačena je kao nedopuštena.

 

Drugostepenom presudom Suda BiH, od 09.10.2018. godine, uvažena je žalba Tužilaštva BiH, pa je prvostepena presuda Suda od 09.07.2018. godine preinačena na način da je optuženi Amir Haskić oglašen krivim da je počinio krivično djelo protivzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama iz člana 162b. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Apelaciono vijeće ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci.

 

Optuženom je, shodno članu 56. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i to od 26.12.2017. do 23.02.2018. godine. U preostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved