Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:33 19.05.2021

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Zlatko Marijanović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine je dana 18.5.2021. godine izrekao prvostepenu presudu u predmetu Zlatko Marijanović i drugi kojom su optuženi oglašeni krivim što su počinili:  optuženi Zlatko Marijanović krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), optuženi Stanko Čolak krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. KZ BiH, te krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 53. KZ BiH,  a optuženi Goran Marijanović i Zdenko Tomić krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. KZ BiH.

 

Sud je optuženom Zlatku Marijanoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, optuženom Stanku Čolak kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 3 mjeseca, optuženom Goranu Marijanoviću kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, a optuženom Zdenku Tomić kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.

 

Optuženima se u izrečene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno  u pritvoru, a trajno im se  oduzimaju ranije privremeno oduzeti predmeti. Od optuženog Zlatka Marijanovića oduzima se iznos od 30.000,00 KM, kao imovinska korist stečena krivičnim djelom, koji je dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. Od optuženog Stanka Čolaka oduzima se protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 15.790,00 KM, 16.930,00 eura  i 50 kuna. Navedeni novčani iznosi će kao imovinska korist, po pravosnažnosti presude, biti uplaćeni u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

 

Optuženi Zlatko Marijanović, Stanko Čolak, Goran Marijanović i Zdenko Tomić krivi su što su postali pripadnici grupe za organizirani kriminal koja je zajedničkim djelovanjem nezakonito proizvodila i stavljala u promet, odnosno prodavala proizvode koji nisu obilježeni kontrolnim i poreznim markicama na način propisan poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, a optuženi Stanko Čolak je raspolagao novcem za koji je znao da je pribavljen počinjenjem krivičnih djela.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved