Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:10 31.05.2021

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Sadik Ahmetović

Sud Bosne i Hercegovine je danas, 31.5.2021. godine, izrekao prvostepenu presudu u predmetu Sadik Ahmetović, kojom je optuženi Sadik Ahmetović oglašen krivim što je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci.  

 

Optuženi Sadik Ahmetović kriv je što je postupajući u svojstvu službene osobe u Institucijama BiH, kao ministar Ministarstva sigurnosti BiH, svjesno iskorišćavajući svoje ovlasti, pribavio imovinsku korist Adnanu Bektiću u iznosu od 7.414,00 KM. Naime, optuženi je u periodu od 1.1.2012. godine do 7.11.2012. godine sa Adnanom Bektićem potpisao više ugovora o djelu kako bi se stvorio privid da obavlja poslove i zadatke koji se, pored ostalog, odnose na pripremu projektne dokumentacije za uspostavu državnog opservatorija za analizu rizika i uvođenja sistema za praćenje hemijsko-radioloških aktivnosti ARGOS, a kasnije i za izradu strateškog plana i godišnjih planova Ministarstva sigurnosti, izradu godišnjeg programa rada Ministarstva prema Vijeću ministara BiH, prikupljanje i analizu statističkih podataka o općem i organiziranom kriminalu u BiH, terorizmu, graničnoj sigurnosti, javnom redu i miru, izradi Informacije o stanju sigurnosti u koju ulazi i ocjena provedbe Sporazuma o međunarodnoj i policijskoj saradnji, te drugim međunarodnim ugovorima koje potpisuje Ministarstvo u ime Vijeća ministara BiH. Međutim, Adnan Bektić nikada nije obavio odnosno izvršio naručene poslove putem potpisanih ugovora o djelu, nego je nastavio voziti ministra, iako u navedenom periodu nije bio zaposlen kao vozač u Ministarstvu sigurnosti BiH.

Od Adnana Bektića oduzima  se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 7.414,00 KM, koju je dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved