Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:09 12.03.2021

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Ramiz Mićivoda

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas, 12.3.2021. godine, prvostepenu presudu u predmetu Ramiz Mićivoda kojom je optuženi Ramiz Mićivoda oglašen krivim što je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci.

 

Prema optuženom je izrečena mjera sigurnosti oduzimanja predmeta, te je obavezan oštećenom platiti iznos od 300 KM i 150 EUR, u protuvrijednosti u konvertibilnim markama prema srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan uplate, na ime naknade štete nastale izvršenjem krivičnog djela.

 

Optuženi Ramiz Mićivoda kriv je što je tokom septembra 2018. godine, van službenih prostorija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koristeći svojstvo službene osobe u smislu člana 1. stav 3. Krivičnog zakona BiH, u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, s pravima i obavezama koje proizlaze iz ovlaštenja propisanih kroz Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, kao pomoćnik načelnika Štaba za civilno-vojnu saradnju, ujedno oficir za odnose sa javnošću u činu pukovnika, prekoračio granice službenog ovlaštenja. Optuženi Ramiz Mićivoda je, uzimajući novac kao naknadu za najam i korištenje zemljišta u vlasništvu Oružanih snaga BiH, za čije izdavanje i naplaćivanje nije ovlašten, pribavio sebi protupravnu imovinsku korist u iznosu od 300 KM i 150 EUR.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved