Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

08:51 09.04.2021

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Mladen Franjković i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je, 8.4.2021. godine, izrekao prvostepenu presudu u predmetu Mladen Franjković i dr. kojom je optuženi Mladen Franjković oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa članom 54. istog zakona. Pravno lice “TELEPARTNER” d.o.o. Sarajevo oslobođeno je optužbe da je počinilo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, u vezi sa članom 54. i članom 124. tačka c) istog zakona.

 

Optuženi Mladen Franjković oslobođen je optužbe da je u određenim periodima 2011. godine i 2014. godine u Sarajevu, kao suosnivač i lice ovlašteno za zastupanje bez ograničenja pravnog lica „Telepartner“ d.o.o. Sarajevo, koji je poreski obveznik, u namjeri da izbjegne plaćanje davanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost, postupio suprotno odredbama članova 17, 18, 38, 39. i 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost, i Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine dostavio lažne podatke u PDV prijavama te na taj način oštetio budžet BiH za ukupan iznos od 612.093,00 KM.

 

Optuženo pravno lice TELEPARTNER“ d.o.o. Sarajevo oslobođeno je optužbe da je raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 612.093,00 KM koju je u ime, za račun i u korist iste ostvario optuženi Mladen Franjković u svojstvu suosnivača i lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica bez ograničenja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved