Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:51 16.01.2020

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Emir Suljić

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 16.1.2020. godine, presudu u predmetu Emir Suljić kojom je optuženi Emir Suljić oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) sve u vezi sa članom 54. KZ BiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 KM, a od optuženog Emira Suljića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 284.489,99 KM.

 

Optuženi Emir Suljić kriv je što je, kao punomoćnik pravnog lica „DEX" d.o.o. Brčko distrikt BiH pružajući lažne podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima kao i o drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza, izbjegao plaćanje poreza na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od 284.489,99 KM. Za navedeni iznos je nanio štetu budžetu BiH.

 

Optuženi Emir Suljić oslobođen je optužbe da je kao punomoćnik pravnog lica „DEX" d.o.o. Brčko distrikt BiH, pružajući lažne podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima kao i o drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza, izbjegao plaćanje poreza na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od 287.747,13 KM. Za navedeni iznos bi nanio štetu budžetu BiH i time počinio produženo krivično djelo porezna utaja iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved