Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:14 12.03.2021

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Adem Kostjerevac

Sud Bosne i Hercegovi izrekao je danas, 12.3.2021. godine, prvostepenu presudu u predmetu Adem Kostjerevac kojom je, na osnovu člana 283. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, odbijena optužba da je optuženi Adem Kostjerevac počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ.

 

U odnosu na optuženog Adema Kostjerevca odbijena je optužba da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, kao pripadnik Vojne policije 1. muslimanske brigade Zvornik, Armije BiH, u periodu od 18.9.1992. godine do 4.10.1992. godine, na području općine Zvornik, postupao suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) i c) člana 27. Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine, tako što je za vrijeme rata prisilio na seksualni odnos jednu ženu, civila srpske nacionalnosti.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved