Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:57 06.08.2021

Izrečena presuda u predmetu Sumedin Topčagić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine donio je 6.8.2021. godine presudu u predmetu Sumedin Topčagić i dr. kojom je optuženi Almir Mrkonjić oslobođen optužbe da je radnjama opisanim u opisu uvodnog dijela optužnice i tački 1. optužnice počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH. Na osnovu člana 74. Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH) naloženo je vraćanje predmeta privremeno oduzetih od optuženog Almira Mrkonjića.

 

Optuženi Sumedin Topčagić kriv je što je na način opisan u uvodnom dijelu i tački 2. osuđujućeg dijela izreke presude počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH. Optuženi Admir Mahmutagić kriv je što je na način opisan u uvodnom dijelu i tačkama 1. i 2. osuđujućeg dijela izreke presude počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH. Optuženi Deni Stanišić kriv je što je na način opisan u uvodnom dijelu i tačkama 1. i 2. osuđujućeg dijela izreke presude počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH.

 

Sud je optuženog Sumedina Topčagića osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine i šest (6) mjeseci. U izrečenu kaznu optuženom se uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru i to od 15.11.2018. godine do 26.2.2019. godine. Sud je optuženog Admira Mahmutagića osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine, a u izrečenu kaznu optuženom se uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru i to od 19.11.2018. godine do 26.2.2019. godine. Sud je optuženog Denija Stanišića osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine.

 

Prema optuženima Sumedinu Topčagiću, Admiru Mahmutoviću i Deniju Stanišiću izrečena je mjera sigurnosti – oduzimanja predmeta, dok je u odnosu na oštećenog Š. L. usvojen imovinskopravni zahtjev.

 

Istovremeno, Sud je donio rješenje kojim je prema optuženom Almiru Mrkonjiću ukinuo mjeru zabrane putovanja i zabranu sastajanja s određenim osobama koje su mu određene rješenjem Suda BiH od 26.2.2019. godine, a naloženo je i vraćanje privremeno oduzetih pasoša optuženom Almiru Mrkonjiću kao i ukidanje zabrane izdavanja putnih isprava, te korištenja lične karte za prelazak državne granice.

 

Optuženima Sumedinu Topčagiću i Admiru Mahmutagiću ukinuta je mjera zabrane sastajanja s određenim osobama koja im je određena rješenjem Suda BiH od 26.2.2019. godine. Prema optuženima Sumedinu Topčagiću i Admiru Mahmutagiću produžena je mjera zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKP BiH određena rješenjem Suda BiH od 26.2.2019. godine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved