Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:58 22.04.2021

Izrečena presuda u predmetu Stanko Vincek i drugi

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio je 21.4.2021. godine presudu kojom su optuženi oglašeni krivim što su počinili – i to: optuženi Stanko Vincek pod tačkom 1. i 2. presude produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi s članom 29. i 54. KZ BiH, a optuženi Goran Jošić pod tačkom 1. presude krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ BiH i članom 29. KZ BiH i krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 274. stav 1. KZ RS, a sve u vezi s članom 53. KZ BiH.

 

Sud je optuženom Stanku Vinceku izrekao uvjetnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine. Istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku dvije (2) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Sud je optuženom Goranu Jošiću za krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ BiH utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine, a za krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 274. stav 1. KZ RS kaznu zatvora u trajanju od osam (8) mjeseci te je optuženom Goranu Jošiću izrekao uvjetnu osudu kojom mu je utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci. Istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku tri (3) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

 

Od optuženog Stanka Vinceka oduzima se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu 10.275,00 KM koju je optuženi dužan platiti u roku tri (3) mjeseca od dana pravosnažnosti presude i u iznosu od 22.447,00 KM koji je već uplaćen u budžet BiH.

 

Optuženi Stanko Vincek i Goran Jošić krivi su što su učestvovanjem u izvršenju krivičnog djela izbjegli platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH, pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima i o drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 10.000,00 KM. Optuženi Goran Jošić je u poslovne ili trgovačke knjige, koje je dužan voditi na osnovu zakona, unio neistinite podatke.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved