Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:49 09.03.2021

Izrečena presuda u predmetu Đorđe Bogdanović

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas, 9.3.2021. godine, presudu u predmetu Đorđe Bogdanović kojom je optuženi Đorđe Bogdanović oglašen krivim što je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sud je optuženog za navedeno krivično djelo osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i četiri (4) mjeseca.

 

Od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela – novac u iznosu od 50 EUR, u protivvrijednosti u konvertibilnim markama prema srednjem kursu Centralne banke BiH. Optuženom Đorđu Bogdanoviću izrečena je mjera sigurnosti zabrane vršenja poslova policajca u Graničnoj policiji BiH u trajanju tri (3) godine od dana pravomoćnosti presude. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja ove mjere sigurnosti. 

Optuženi Đorđe Bogdanović kriv je što je, dana 2.5.2019. godine, na Graničnom prelazu „Rača“ između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, obavljajući poslove i zadatke ovlaštene službene osobe – policajca Granične policije BiH zahtijevao i primio korist za sebe da u okviru svoje funkcije izvrši što ne bi smio izvršiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved