Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:13 30.07.2021

Izrečena presuda u predmetu Omer Tokalić

Sud Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Omera Tokalića, zbog krivičnog djela porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, donio je i javno objavio 29.7.2021. godine presudu kojom je odbijena optužba u odnosu na optuženog Omera Tokalića.

 

U odnosu na optuženog Omera Tokalića optužba je odbijena da je u periodu od 2012. do 2016. godine, kao osnivač i ovlašteno lice za zastupanje pravnog lica „K&B Export-Import Busovača“, nepružanjem podataka koji su od bitnog utjecaja za utvrđivanje porezne obaveze, odnosno pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima, izbjegao plaćanje poreza na dodatnu vrijednost. Optužba je odbijena da optuženi Omer Tokalić u naznačenom periodu nije obračunao porez na dodatnu vrijednost u ukupnom iznosu od 525.215,00 KM, te da je za navedeni iznos oštećen budžet Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved