Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:14 22.12.2021

Izrečena presuda u predmetu Mirza Čabaravdić

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije u predmetu Mirza Čabaravdić, donio je 20.12.2021. godine presudu kojom je optuženi Mirza Čabaravdić oglašen krivim što je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s krivičnim djelom obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti iz člana 268. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Sud  je izrekao uvjetnu osudu kojom se optuženom utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od tri  godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom i to novčani iznos u visini od 5.000,00 KM koji je optuženi dužan platiti na račun budžeta BiH u roku 30 dana, od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate.

 

Optuženi Mirza Čabaravdić kriv je što se, zajedno s više fizičkih i pravnih lica, u periodu 2010. – 2011. godine, u Kiseljaku, Sarajevu, Sanskom Mostu i Istočnom Sarajevu, u cilju sticanja protupravne imovinske koristi, dogovorio da prevarom pravnog lica NLB leasing d.o.o., Sarajevo, ostvare dobit tako što će zaključiti ugovor o finansijskom leasingu s navedenom leasing kućom kojim će se finansirati fiktivna kupovina pokretnih stvari-mašina, a koje u stvarnosti neće biti kupljene s obzirom na to da navedene mašine kao predmet kupoprodaje ne postoje. Na taj način je pravno lice NLB leasing d.o.o., Sarajevo, pretrpjelo štetu u iznosu od 605.447,67 KM.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved