Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:54 05.01.2022

Izrečena presuda u predmetu Mirsen Ćano

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije u predmetu Mirsen Ćano, donio je 4.1.2022. godine  presudu kojom je optuženi Mirsen Ćano oglašen krivim što je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 2. KZ BiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine.

 

Tokom 2018. godine do 14. 2.2019. H.A. je u svojstvu šefa Carinske ispostave Velika Kladuša Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH), s ciljem stjecanja materijalne koristi, organizirao i rukovodio grupom za organizirani kriminal oformljenom radi počinjenja krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi. Grupi je pristupilo više službenika UIO BIH Carinske ispostave Velika Kladuša među kojima je i optuženi Mirsen Ćano u svojstvu višeg saradnika – carinika kao i odgovorna osoba špediterske agencije „VEDS-ŠPED“ d.o.o. Velika Kladuša.

 

Carinski službenici su prilikom vršenja carinskog nadzora i postupka nad robom u postupku uvoza polovnih automobila i drugih roba, koristili mogućnost velikog raspona u određivanju vrijednosti robe odnosno carinske osnovice/vrijednosti te su od uvoznika zahtijevali davanje dara da bi sproveli carinski postupak koji su bili dužni da izvrše. To su radili na način da su unaprijed određivali vrijednost vozila ili drugih roba, na koje će biti vršeno obračunavanje carinskih dadžbina i PDV-a, te su za prihvatanje navodno umanjene vrijednosti robe od uvoznika zahtijevali davanje dara koji su nazivali „kafa“ u novčanom iznosu od 70 do 100 KM za jedno polovno vozilo ili više u zavisnosti od vrijednosti vozila i drugih roba.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved