Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:12 27.12.2019

Izrečena presuda u predmetu Milorad Koprivica

Sud Bosne i Hercegovine je dana 27.12.2019. godine izrekao presudu u predmetu protiv optuženog Milorada Koprivice, kojom je optuženi Milorad Koprivica oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH. Sud je ujedno donio rješenje kojim je prema optuženom ukinut pritvor određen rješenjem Suda od 7.12.2018. godine.

 

 

Optuženi Milorad Koprivica oslobođen je optužbe da je, zajedno sa Radojicom Baćovićem, Markom Krtolicom i Nikolom Vemićem, bio pripadnik grupe za organizirani kriminal, te da su skupa sa više drugih njima poznatih osoba sa područja Crne Gore i Bosne i Hercegovine vršili međunarodnu prodaju, prenos, držanje, posjedovanje i međusobni promet opojne droge „cannabis“. Ova droga je Konvencijom UN-a protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci proglašena opojnom drogom, a njen promet, koji je zabranjen odredbama Zakona o sprječavanju i suzbijanju opojnih droga, može se obavljati samo na temelju dozvole nadležnog organa.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved