Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:39 30.09.2021

Izrečena presuda u predmetu Milena Brkić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine, odlučujući o optužnici Tužilaštva BiH, u krivičnom predmetu protiv optuženih Milene Brkić i drugih, donio je 29.9.2021. godine presudu kojom su optuženi Milena Brkić i Gavro Brkić oslobođeni optužbe da su pod tačkom 1. optužnice počinili krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona BiH u vezi s članovima 29. i 54. KZ BiH, a pod tačkom 2. optužnice – pravna osoba Dobro Polje, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. KZ BiH u vezi s članovima 29. i 54. KZ BiH, sve u vezi s članom 124. KZ BiH.

 

Optužena Milena Brkić oslobođena je optužbe da je u svojstvu jednog od osnivača – vlasnika i vršioca dužnosti direktora – odgovorne osobe bez ograničenja ovlaštenja u pravnom licu Dobro Polje, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo, a Gavro Brkić, kao direktor pravnog lica Dobro Polje, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo, izabran Odlukom o izboru direktora broj: 101/11 od 27.6.2011. godine, izbjegli platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi 10.000,00 KM.

 

Pravna osoba Dobro Polje, sa p.o. Pelagićevo oslobođena je optužbe da je raspolagala protupravno ostvarenom imovinskom koristi ostvarenom u iznosu od 37.349,96  KM,  koju protupravnu imovinsku korist su u ime, za račun i u korist pravne osobe Dobro Polje, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo ostvarili optuženi Milena Brkić i Gavro Brkić.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved