Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:31 13.10.2020

Izrečena presuda u predmetu Milan Špirić

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 13.10.2020. godine, presudu u predmetu Milan Špirić kojom je optuženi Milan Špirić oglašen krivim što je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a u vezi sa članom 29. KZ BiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine.

 

Optuženi Milan Špirić kriv je što u novembru 2018. godine zajedno sa H. N. nije provodio odgovarajući postupak carinskog nadzora nad robom koja se uvozi i bez plaćanja propisanih uvoznih dažbina – i to nakon što je H. N. (pravomoćno osuđen) posredstvom Ljiljane Stjepanović ponudio informantu „Fanatikos“ uvoz robe komercijalnog karaktera iz SR Njemačke na carinsko područje BiH preko graničnog prijelaza „Gradiška“.

 

H. N. i Milan Špirić su zajedno, dana 24.11.2018. godine, na širem području Carinske ispostave Gradiška, koristeći svojstva službenih lica Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH (UINO BIH) u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, a po prethodnom dogovoru, koristeći se svojom funkcijom od prikrivenog istražitelja „Dušana“ zahtijevali i primili dar u vidu novca u iznosu od 1.600,00 EUR i to četiri prethodno označene novčanice u apoenima od po 500,00 EUR, nakon čega su prikrivenom istražitelju „Dušanu“ vratili ostatak novca u iznosu od 400,00 EUR. Poslije toga su u okviru svoje funkcije propustili provesti odgovarajući carinski postupak prema robi koja se uvozi kako je to propisano odredbom člana 14. stav 2. Upute o carinskom postupku u putničkom prometu. Na taj način svjesno su propustili izvršiti procjenu da roba koja se uvozi ima komercijalni karakter i da kao takva može biti carinjena samo u redovnom carinskom postupku.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved