Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:32 02.06.2021

Izrečena presuda u predmetu Marko Pandža i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je, nakon provedenog glavnog pretresa, dana 2.6.2021. godine izrekao presudu u predmetu Marko Pandža i drugi kojom je optuženi Marko Pandža oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), dok je optuženi Nermin Alešević oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 2. KZ BiH.

 

Optuženi Marko Pandža oslobođen je optužbe da je kao službeno lice u instituciji BiH, u svojstvu policijskog službenika Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, svjestan da nezakonito postupa, radi nelegalnog ostvarivanja sopstvene koristi, zahtijevao i primio dar za sebe da, u okviru svoje funkcije, posreduje da se izvrše radnje koje bi se morale izvršiti. Optuženi Nermin Alešević oslobođen je optužbe da je službenom licu u instituciji Bosne i Hercegovine učinio dar, za njega ili drugo lice, da u okviru svoje funkcije posreduje da se izvrši radnja koja bi se morala izvršiti.

 

Sudija za prethodno saslušanje je u fazi potvrđivanja optužnice protiv optuženog Nermina Aleševića odbio potvrđivanje tačke 3. optužnice za krivična djela neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje iz člana 155. stav 2. i neovlašteno fotografisanje iz člana 156. stav 1., oba iz Krivičnog zakonika Republike Srpske, jer iz dostavljenih dokaza uz optužnicu nije proisticalo postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni Nermin Alešević počinio i ta krivična djela.

 

Na ročištu za nastavak glavnog pretresa, održanom dana 21.05.2021. godine, Sud je nakon provođenja dokaza, te izjašnjenja stranaka i branitelja, prihvatio prigovore zakonitosti dokaza, te našao da su tokom istrage Tužilaštva BiH počinjene pojedine bitne povrede odredbi Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH) i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koje se odnose na prava osumnjičenog i  prava svjedoka, te s tim u vezi prekršene pojedine odredbe o zakonitom ispitivanju osumnjičenog i saslušanju svjedoka, kao i predlaganje dokaza nastalih kršenjem prava na privatnost građana neovlaštenim snimanjem i fotografisanjem, zbog čega su takvi dokazi utvrđeni kao nezakoniti, kao i dokazi koji su nastali na tim dokazima, na osnovu člana 10. st 2. i 3. ZKP-a BiH.

 

Kod ovakvog stanja stvari, gdje su svi ključni dokazi Tužilaštva BiH na kojima je potvrđena optužnica odbijeni za izvođenje, odlučeno je da se neće provoditi dokazi odbrane niti se mogu provoditi dodatni dokazi Tužilaštva BiH, te je objavljeno da je dokazni postupak okončan, nakon čega je donesena presuda kojom su optuženi oslobođeni optužbe na osnovu člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku BiH, jer nije dokazano da su učinili krivična djela za koja su optuženi.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved