Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:54 25.02.2021

Izrečena presuda u predmetu Jasmin Keserović

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas, 25.2.2021. godine, presudu u predmetu Jasmin Keserović kojom je optuženi Jasmin Keserović oglašen krivim što je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202.d stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa stavom 1. a sve u vezi s članom 201. KZ BiH i krivično djelo javno podsticanje na terorističke aktivnosti iz člana 202.a KZ BiH, sve u vezi s članom 53. KZ BiH

 

Sud je optuženom Jasminu Keseroviću za krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. KZ BiH u vezi sa stavom 1. istog Zakona, a sve u vezi s članom 201. KZ BiH izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine, a za krivično djelo javno podsticanje na terorističke aktivnosti iz člana 202.a KZ BiH kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina. S tim u vezi, Sud ga je, uz primjenu odredbi člana 53. stav 2. tačka b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina. U izrečenu kaznu zatvora optuženom se ima uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru i to u periodu od 19.12.2019. godine, pa nadalje.

 

Optuženi Jasmin Keserović kriv je što je napustio teritoriju Bosne i Hercegovine, te dolaskom u Siriju postao pripadnik terorističke organizacije ISIL, koja je svakodnevnim oružanim akcijama, i to napadima na stanovništvo, ubijanjima, protupravnim zatvaranjima, uzimanjem talaca i drugim radnjama namjeravala da prisili legitimne vlasti Sirije na izmjenu ustavnog poretka i političkog režima, gdje je boravio sve do 19.12.2019. godine, te da je, zajedno s drugim licima iz Bosne i Hercegovine, koji su boravili u Siriji, učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga ISIL-a u Siriji u gradovima Mimbidž, Kobani, Rakka i Al-Bab u jedinici „Bejt komandos“ (koja je kasnije preimenovana u „El-Aksa“) protiv legitimnih vojnih snaga države Sirije. Nadalje, optuženi Jasmin Keserović je sredstvima javnog informiranja, odjeven u vojnu uniformu i naoružan automatskom puškom, uputio poruku javnosti kojom je direktno podsticao na izvršenje krivičnog djela terorizam iz člana 201. stav 1. KZ BiH i to napadima na stanovništvo i ubijanjem.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved